Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü'nde Bedia Bilge ile birlikte eğitim gördüğü yıllarda Gazi Orman Çiftliğinde, 1934

Geri