Edirne Muallim Mektebi birinci sınıf öğrencisi Bilbaşar, 1924

Geri