Denizin Çağırışı ile ilgili incelemeler

 

·        Türk Edebiyatının İlk ’Tutunamıyan’ı, Doğan Hızlan (Hürriyet, 2 Ağustos     2003)

·        Yazılanla Okunan, Ahmet Oktay, Yazko Yayınları 1983

·        100 Yılın 100 Romanı, Denizin Çağırışı Eleştirisi, Fethi Naci 1990

·        Büyük Bir Roman : Denizin Çağırışı, Demir Özlü, YKY Kitaplık Dergisi Ekim 2011

·       Denizin Çağırışı’nda Gizemli Varoluş, Hülya Soyşekerci, Roman Kahramanları Dergisi Ocak Mart 2015

     http://www.dipnotkitap.net/OYKU_ve_NOVELLA/Denizin_Cagirisi2.htm

·        Genç Olmak 80 Yazardan 80 Öykü, Nursel Duruel, YKY 2015

·        Kemal Bilbaşar’ın Denizin Çağırışı Romanına Psikanalitik Açıdan Bir Bakış, Ali Algül, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2014 http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/dergi/20sayi.pdf